Home » Red Hat » Red Hat Directory Server

CENTRALIZED IDENTITY INFORMATION

Red Hat Directory Server

Dễ dàng quản lý quyền truy cập trên các mối quan hệ đối tác, nhà cung cấp và khách hàng

Quản lý người dùng truy cập vào nhiều hệ thống là một thách thức. Trong môi trường UNIX, việc cung cấp quyền truy cập dựa trên thông tin được lưu trữ cục bộ trở nên khó kiểm soát khi số lượng hệ thống và người dùng tăng lên. Lưu trữ thông tin người dùng trong thư mục dựa trên giao thức truy cập thư mục nhẹ (LDAP), giống như Red Hat® Directory Server, giúp hệ thống có thể mở rộng, quản lý và bảo mật.

tính năng 

Kiểm soát sâu

Cung cấp cho bạn quyền kiểm soát truy cập tập trung, chi tiết, bao gồm kiểm soát dựa trên danh tính người dùng, thành viên nhóm, nhận dạng vai trò, địa chỉ IP, tên miền hoặc quy tắc dựa trên mẫu

Xác thực dựa trên chứng chỉ

Cung cấp nền tảng cho xác thực dựa trên chứng chỉ mạnh khi được sử dụng cùng với Hệ thống chứng chỉ Red Hat

Nhiều phương thức truy cập

Cho phép truy cập ẩn danh hoặc thông qua các phương thức xác thực, như ID người dùng và mật khẩu hoặc chứng chỉ khóa công khai X.509v3

Nhân rộng chính sách

Lưu trữ thông tin danh sách kiểm soát truy cập (ACL) với mỗi mục để chính sách bảo mật được sao chép với dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu

Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu thư mục với quyền kiểm soát xuống mức giá trị thuộc tính

TẠI SAO CHỌN Red Hat OpenStack Platform

Red Hat Directory Server là một sổ đăng ký dựa trên mạng, độc lập với hệ điều hành, cho phép quản trị viên lưu trữ tập trung thông tin ứng dụng và danh tính người dùng, như:

  • Cài đặt ứng dụng.
  • Thông tin người dùng.
  • Dữ liệu nhóm.
  • Chính sách.
  • Kiểm soát truy cập thông tin.

Các ứng dụng có thể đạt được sự độc lập về vị trí bằng cách lưu trữ và truy xuất các tùy chọn trong thư mục thay vì đọc các tệp riêng biệt trên màn hình nền của người dùng. Điều này cho phép người dùng làm việc ở hầu hết mọi máy tính, như thể họ đang ở trên máy tính để bàn của mình. Nó cũng cho phép quản trị viên CNTT quản lý thông tin đăng nhập và hồ sơ người dùng ở 1 nơi, bất kể kích thước hoặc số lượng ứng dụng sử dụng thông tin.

Increased availability

Sao chép dữ liệu đa chiều (4 chiều) trên toàn doanh nghiệp giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao. Việc triển khai nhiều máy chủ chính giúp loại bỏ khả năng ghi như một điểm thất bại duy nhất. Red Hat Directory Server cũng giảm thiểu thời gian chết cho quản trị và bảo trì bằng cách cho phép sao lưu, thay đổi cấu hình, cập nhật lược đồ, lập chỉ mục và khôi phục dữ liệu xảy ra trong khi thư mục đang trực tuyến.

Simple management

Red Hat Directory Server đơn giản hóa việc quản lý người dùng bằng cách loại bỏ sự dư thừa dữ liệu và tự động hóa bảo trì dữ liệu. Nhân rộng multimaster 4 chiều cũng làm cho kiến trúc và thiết kế triển khai thư mục linh hoạt hơn. Các kịch bản để theo dõi và sao chép xử lý sự cố đơn giản hóa quy trình cho quản trị viên. Các bản cập nhật có thể được áp dụng đồng thời cho 1 hoặc nhiều thư mục và các thay đổi sẽ tự động lan truyền đến các máy chủ tham gia khác.

Low administration costs

Bằng cách tập trung quản lý con người và hồ sơ của họ, Red Hat Directory Server sẽ cắt giảm chi phí hành chính. Nó cũng cho phép cá nhân hóa bằng cách hoạt động như một kho lưu trữ trung tâm cho các cấu hình và tùy chọn của người dùng.