Home » Red Hat » Red Hat Decision Manager

MIDDLEWARE

Red Hat Decision Manager

Phát triển nhanh chóng, dễ dàng các quy tắc và logic kinh doanh

Red Hat® Decision Manager (trước đây là Red Hat JBoss® BRMS) là một nền tảng để phát triển các dịch vụ và ứng dụng siêu nhỏ được đóng gói tự động hóa các quyết định kinh doanh. Trình quản lý quyết định bao gồm quản lý quy tắc kinh doanh, xử lý sự kiện phức tạp và công nghệ tối ưu hóa tài nguyên. Các tổ chức có thể kết hợp logic quyết định tinh vi vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến và nhanh chóng cập nhật các quy tắc kinh doanh cơ bản khi điều kiện thị trường thay đổi.

tính năng Red Hat Decision Manager

Automate decision making

Sử dụng dữ liệu trực tiếp và công cụ quy tắc có khả năng mở rộng cao để tự động hóa các quyết định của bạn.

Empower business analysts and IT

Cung cấp cho cả người dùng CNTT và doanh nghiệp khả năng nhanh chóng tạo và thay đổi quy tắc kinh doanh.

Optimize resources

Cung cấp giải pháp cho các vấn đề lập kế hoạch và tối ưu hóa tài nguyên phức tạp mà không cần thêm công cụ hoặc chuyên môn.

Optimized for cloud and containers

Lưu trữ Trình quản lý quyết định nơi bạn muốn, cách bạn muốn, cho dù tại chỗ hoặc trong bất kỳ cấu hình đám mây nào.