Home » Red Hat » Red Hat CodeReady Workspaces

Developer Tools

Red Hat CodeReady Workspaces

Môi trường phát triển toàn diện cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ họ cần.

Red Hat® CodeReady Workspaces là một công cụ dành cho nhà phát triển giúp phát triển dựa trên nền tảng đám mây cho các nhóm, sử dụng Kubernetes và container để cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm phát triển hoặc nhóm CNTT một môi trường phát triển được cấu hình sẵn, nhất quán. Các nhà phát triển có thể tạo mã, xây dựng và thử nghiệm trong các container đang chạy trên Red Hat OpenShift®. Trải nghiệm người dùng nhanh và quen thuộc như môi trường nhà phát triển tích hợp (IDE) trên máy tính xách tay của họ.

tính năng Red Hat CodeReady Workspaces

Centralized, 1-click developer workspaces

Các cấu hình không gian làm việc được quản lý tập trung và dễ dàng chia sẻ bằng cách sử dụng một devfile chỉ định những gì các nhà phát triển trong nhóm của bạn cần để bắt đầu làm việc.

In-browser IDE

Bao gồm một IDE trong trình duyệt, cung cấp trải nghiệm mã hóa giống như máy tính để bàn và cho phép các thành viên trong nhóm cập nhật mã từ bất cứ đâu.

Air-gapped install

Red Hat CodeReady Workspaces có thể được tải xuống và di chuyển để chạy phía sau tường lửa của bạn, cách ly với internet công cộng.

Enterprise ready

Red Hat CodeReady Workspaces cung cấp bảng điều khiển giám sát tập trung và kiểm soát truy cập thông qua LDAP hoặc Active Directory của bạn.

Red Hat OpenShift-native development

Các môi trường phát triển được chứa và chạy trên nền tảng OpenShift Kubernetes.

Enterprise support

Hỗ trợ giành giải thưởng Red Hat xông cho không gian làm việc của nhà phát triển của bạn.