Home » Red Hat » Red Hat CodeReady Studio

MIDDLEWARE

Red Hat CodeReady Studio

Môi trường phát triển toàn diện cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ họ cần.

Red Hat® CodeReady Studio (trước đây là Red Hat Developer Studio) là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được chứng nhận dựa trên Eclipse để phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng web phong phú, ứng dụng web di động, ứng dụng doanh nghiệp giao dịch và microservice. Nó cung cấp hỗ trợ vượt trội cho toàn bộ vòng đời phát triển của bạn, tất cả chỉ với một công cụ.

tính năng Red Hat CodeReady Studio

Supportive and optimized

Hỗ trợ cho nhiều mô hình lập trình và khung; tối ưu hóa để phát triển tương tác.

Enterprise-class stability

Hãy tự tin rằng môi trường và nền tảng phát triển nguồn mở của bạn ổn định, có thể nâng cấp, có thể triển khai và được hỗ trợ.

Fully tested and certified

Không còn lo lắng mỗi khi cập nhật. Tất cả các trình cắm (plugin), thành phần thời gian chạy (runtime) và các phụ thuộc của chúng đều tương thích với nhau.

Tooling for OpenShift

Tích hợp liền mạch với Red Hat OpenShift® và Red Hat OpenShift Online.

Develop mobile applications

Một máy chủ tải lại trực tiếp, trình giả lập trình duyệt và công cụ di động HTML 5 / jQuery đều giúp đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng di động.

Programming models and frameworks

Java EE 7 và Red Hat JBoss® Hibernate® cho phép bạn phát triển các ứng dụng web hàng đầu và các lớp liên tục mà không che giấu sức mạnh của SQL.