Home » Red Hat » Red Hat CloudForms

MANAGEMENT 

Red Hat CloudForms

Một công cụ quản lý cho cơ sở hạ tầng private & virtual cloud.

Red Hat® CloudForms® là một nền tảng quản lý cơ sở hạ tầng cho phép các bộ phận CNTT kiểm soát khả năng tự phục vụ của người dùng để cung cấp, quản lý và đảm bảo tuân thủ trên các máy ảo và đám mây riêng (private cloud).

tính năng Red Hat CloudForms

Chọn môi trường của bạn

Cung cấp và quản lý trên các nền tảng đám mây vật lý (physical), ảo (virtual) và riêng tư (private).

Hình dung những gì đang xảy ra

Khám phá, theo dõi và theo dõi tất cả các tài nguyên ảo và đám mây riêng tư và các mối quan hệ của họ để bạn biết điều gì đang xảy ra, ở đâu.

Tự động hóa các công cụ tiêu chuẩn

Triển khai các sách phát nền tảng tự động hóa Red Hat Ansible® để tự động hóa các quy trình cung cấp và chính sách quản lý.

Kiểm soát sự tuân thủ của bạn

Áp dụng các chính sách quản trị doanh nghiệp trên các môi trường và tùy chỉnh các quy trình khắc phục tự động.

Sử dụng khả năng tự phục vụ

Cung cấp nhiều danh mục/chức năng tự thao tác cho người dùng ngay trên web.

Quản lý vòng đời đầy đủ

Cung cấp, cấu hình lại, và kết thúc các trường hợp khách và máy chủ lưu trữ.

Thông tin về các lựa chọn cho Red Hat CloudForms

Quản lý cơ sở hạ tầng virtual & private cloud.

Phần lớn các doanh nghiệp không đủ khả năng để dành 100% kinh doanh của họ cho một môi trường duy nhất. Cơ sở hạ tầng CNTT ngày nay được trải rộng trên phần cứng vật lý, môi trường ảo không đồng nhất và các đám mây riêng tư và điều đó có thể khó quản lý. Red Hat CloudForms giúp quản lý dễ dàng. Nó hoạt động trong tất cả các môi trường trên các nền tảng của bạn và tích hợp với nhiều nhà cung cấp bạn đã sử dụng.

Red Hat CloudForms for virtual platforms

Khả năng ứng dụng rộng rãi của ảo hóa đã giúp giảm sự hạn chế của nhà cung cấp, cho phép các công ty cập nhật môi trường CNTT của họ với các máy chủ hàng hóa, hệ điều hành và ứng dụng rẻ tiền hơn từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Red Hat CloudForms có thể giúp các tổ chức tiếp tục tránh bị hạn chế nhà cung cấp bằng cách di chuyển các máy ảo (VM) sang các nền tảng cơ sở hạ tầng ảo có chi phí thấp hơn và vận hành chúng trên nhiều máy ảo hóa như Red Hat Virtualization và Virtual Virtual-Dựa trên Kernel.

Sử dụng Red Hat CloudForms để quản lý nền tảng ảo, bạn có thể:

  • Thực hiện đặt hàng tự phục vụ với quản lý vòng đời VM hoàn chỉnh.
  • Xem và kiểm soát bảo mật, hiệu suất và dung lượng cho tất cả các máy ảo.
  • Duy trì tuân thủ VM với các yêu cầu của công ty, ngành công nghiệp và chính phủ.

Red Hat CloudForms for private clouds

Red Hat CloudForms mang đến khả năng tương tác, tính di động của khối lượng công việc và tính linh hoạt của nguồn mở đối với môi trường đám mây riêng. Nó được thiết kế để hoạt động với Nền tảng OpenStack® của Red Hat và bao gồm các khả năng quản lý và tự động hóa có sẵn trong dự án OpenStack. Ngoài ra, Red Hat CloudForms có thể giúp bạn vận hành đám mây riêng của mình an toàn hơn bằng cách thực hiện quản trị và thực thi tuân thủ.

Sử dụng Red Hat CloudForms để quản lý các đám mây riêng tư, bạn có thể:

  • Quản lý, phê duyệt, tự động cung cấp, tùy chỉnh, bảo mật và nghỉ hưu các trường hợp đám mây.
  • Theo dõi các hoạt động đám mây riêng, chẳng hạn như hiệu suất, công suất, sử dụng và tuân thủ.
  • Theo dõi vòng đời tài nguyên đám mây riêng và sử dụng.
  • Xác định tài nguyên nhàn rỗi.
  • Mang các triển khai hiện có dưới sự quản lý mà không thay đổi quy trình.

Red Hat CloudForms for physical infrastructure

Đối với tất cả các khả năng ứng dụng và khả năng mở rộng Stuff-as-a-Service cung cấp, nó đã không thay thế nhu cầu cho các máy chủ vật lý. Red Hat CloudForms tương thích với Lenovo XClarity, một sự tích hợp mang đến cho các quản trị viên hệ thống cái nhìn sâu sắc có giá trị về khả năng tại chỗ và tác động của nó đối với các tài nguyên khác trong cơ sở hạ tầng lai của bạn.

Sử dụng Red Hat CloudForms để quản lý cơ sở hạ tầng vật lý, bạn có thể:

Khám phá và quản lý cơ sở hạ tầng tính toán vật lý cùng với các tài nguyên ảo và đa kênh trong một màn hình duy nhất.