Home » Red Hat » Red Hat Cloud Suite

Cloud Computing

Red Hat Cloud Suite

Tất cả những gì bạn cần để xây dựng một hybrid cloud.

 Red Hat® Cloud Suite là sự kết hợp của các công nghệ Red Hat tích hợp chặt chẽ mà bạn có thể sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây, phát triển các ứng dụng gốc trên đám mây và triển khai triển khai trên các môi trường CNTT lai. Nó có tất cả mọi thứ mà bạn có thể cần để tạo ra và có hiệu quả trong một đám mây lai.

Gói này bao gồm tất cả các sản phẩm cơ sở hạ tầng đám mây của chúng tôi Nền tảng OpenStack® của Red Hat, Ảo hóa Red Hat, RedF CloudForms, Red Hat vệ tinh và Red Hat Ceph Storage, cũng như nền tảng điều phối container của chúng tôi, Red Hat OpenShift®.

tính năng Red Hat Cloud Suite

Mọi thứ trong 1 giải pháp

Red Hat Cloud Suite cung cấp cho bạn một giao diện chung và ngăn xếp công nghệ để phát triển, vận hành, quản trị viên CNTT và ngành nghề kinh doanh.

Hiện đại hóa và triển khai ứng dụng nhanh hơn

Red Hat Cloud Suite bao gồm Red Hat OpenShift, một nền tảng phát triển ứng dụng cho phép các nhà phát triển truy cập vào sức mạnh xử lý để họ có thể tích hợp và triển khai các ứng dụng trong các container và máy ảo.

Chọn và cập nhật cơ sở hạ tầng đám mây của bạn

Xây dựng một đám mây riêng với khả năng mở rộng giống như public cloud hoặc tạo một private cloud.

Quản lý xuyên suốt cloud

Quản lý cơ sở hạ tầng đám mây và khối lượng công việc phát triển ứng dụng của bạn trong Red Hat Cloud Suite với khung quản lý thống nhất.

Tích hợp với phần mềm khác

Làm việc với các đối tác và các sản phẩm của bên thứ ba Red Hat, bạn có thể xây dựng các hybrid cloud thực sự trên các miền riêng tư (private) và công cộng (public).

Red Hat Cloud Suite bao gồm:

Red Hat
CloudForms

Nền tảng quản lý đám mây Cơ sở hạ tầng (IaaS).

Red Hat
OpenStack Platform

Một nền tảng cho public & private Cloud.

Red Hat
OpenShift
Container Platform

Một nền tảng container Kubernetes sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Red Hat
Virtualization

Một nền tảng để ảo hóa khối lượng công việc của Linux® và Microsoft.

Red Hat
Satellite

Một công cụ quản lý OS (hệ điều hành) trên toàn doành nghiệp của bạn.