Home » Red Hat » Red Hat Ansible Automation Platform

AUTOMATION

Red Hat Ansible Automation Platform

Xây dựng và vận hành một hệ thống tự động mở rộng

Nền tảng tự động hóa Red Hat® Ansible® là nền tảng để xây dựng và vận hành tự động hóa trong toàn tổ chức. Nền tảng bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện tự động hóa toàn doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG Red Hat Ansible Automation Platform

Thực hiện nhanh

 

Truy cập các bộ sưu tập nội dung được hỗ trợ, tiền mã hóa, bao gồm cả những nội dung được cung cấp bởi các đối tác được chứng nhận, và phân phối chúng trong toàn tổ chức của bạn.

Quản lý triển khai phức tạp

 

Tập trung tự động hóa bằng Red Hat Ansible Tower, một thành phần tích hợp của Nền tảng tự động hóa Ansible. Truy cập bảng điều khiển trực quan, cấp quyền truy cập dựa trên vai trò và lên lịch công việc với phản hồi trong thời gian thực trên nhiều triển khai địa lý.

Thông báo quyết định với dữ liệu

 

 

Phân tích tự động hóa, một khả năng SaaS đi kèm với đăng ký của bạn, cho phép các thành viên nhóm hoạt động phân tích và tổng hợp dữ liệu và tạo báo cáo về trạng thái triển khai tự động hóa của bạn.

TẠI SAO CHỌN Red Hat Ansible Automation Platform

Giảm sự lặp lại

Red Hat Ansible Engine là thành phần trong Nền tảng tự động hóa Ansible sử dụng hàng trăm mô-đun để tự động hóa tất cả các khía cạnh của môi trường và quy trình CNTT. Nó cho phép các nhà phát triển và nhóm vận hành CNTT nhanh chóng triển khai các dịch vụ, ứng dụng và môi trường CNTT để tự động hóa các hoạt động thường ngày.

Trao quyền cho nhiều người dùng hơn

Mở rộng lợi ích của Nền tảng tự động hóa Ansible cho các quản trị viên và nhóm mạng. Các mô-đun cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ chung, thậm chí trên các nhà cung cấp khác nhau. Các mô-đun mạng đó có thể định cấu hình ngăn xếp mạng của bạn, kiểm tra và xác thực trạng thái mạng hiện tại của bạn và khám phá và sửa lỗi trôi cấu hình mạng.

KHÁCH HÀNG TIN DÙNG 

TƯƠNG THÍCH SẢN PHẨM CỦA Red Hat Ansible Automation Platform

Nền tảng tự động hóa Ansible tích hợp với các giải pháp khác của Red Hat cùng với các giải pháp công nghiệp khác để giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux® bao gồm phần mềm phân tích dự đoán tích hợp để xác định các mối lo ngại về bảo mật mà Nền tảng tự động hóa Ansible có thể giải quyết. Kết quả là quản lý bản vá tự động phát hiện các vấn đề bảo mật trong các nút máy chủ và khắc phục các sự cố bằng Ansible Playbooks.

-> Chi tiết

 

Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat Ansible Tự động giúp người dùng Red Hat OpenShift Container Platform tạo và chạy mã cơ sở hạ tầng có thể sử dụng lại và tự động hóa các tác vụ cung cấp cho các nhà cung cấp đám mây, giải pháp lưu trữ và các thành phần cơ sở hạ tầng khác.

 -> chi tiết

Red Hat OpenStack Platform

Nền tảng tự động hóa Ansible giúp bạn tự động hóa gần như mọi khía cạnh của các đám mây được cấu hình bởi Red Hat OpenStack® Platform. Tự động hóa triển khai dịch vụ đám mây, hoạt động cơ sở hạ tầng đám mây (với sự trợ giúp của hơn 50 mô-đun) và thậm chí các ứng dụng dựa trên đám mây.

-> Chi tiết

Red Hat Ansible Automation Platform CŨNG HỖ TRỢ