Home » Red Hat » Red Hat AMQ

MIDDLEWARE

Red Hat AMQ

Mở rộng tích hợp các khía cạnh liên quan quan trọng của doanh nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần một cách để tích hợp các ứng dụng và dữ liệu trải rộng trên toàn doanh nghiệp của bạn. Red Hat® AMQ, dựa trên các cộng đồng nguồn mở như Apache ActiveMQ và Apache Kafka, là một nền tảng nhắn tin linh hoạt cung cấp thông tin đáng tin cậy, cho phép tích hợp thời gian thực và kết nối Internet vạn vật (IoT).

tính năng Red Hat AMQ

Data propagation in a microservices world

Chia sẻ dữ liệu giữa microservice và các ứng dụng khác có thông lượng cao và độ trễ thấp. Thành phần luồng AMQ tạo ra Apache Kafka trong OpenShift bản địa thông qua việc sử dụng các toán tử mạnh mẽ giúp đơn giản hóa việc triển khai, cấu hình, quản lý và sử dụng Apache Kafka trên OpenShift.

Self-service messaging, on-demand

Với AMQ trực tuyến, cho phép các nhà phát triển cung cấp tin nhắn khi nào và ở đâu họ cần thông qua bảng điều khiển trình duyệt. Thành phần trực tuyến AMQ được xây dựng trên nền tảng của Red Hat OpenShift, một nền tảng container cho khả năng mở rộng cao và khả dụng của các ứng dụng gốc trên đám mây.

Real-time integration

Sử dụng các mẫu nhắn tin khác nhau để hỗ trợ nhắn tin theo thời gian thực, Red Hat AMQ tích hợp các ứng dụng, thiết bị đầu cuối và thiết bị một cách nhanh chóng và hiệu quả. Do đó, doanh nghiệp của bạn phản ứng nhanh và nhanh nhẹn hơn.

Multilingual client support

Red Hat AMQ hỗ trợ kết nối từ các chương trình máy khách được viết bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm Java, Javascript, C, C ++, Python, Ruby, .Net, v.v.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và dựa trên ngôn ngữ

AMQP định nghĩa một giao thức dây mở cho khả năng tương tác nhắn tin. Ra đời từ sự hợp tác giữa các nhà cung cấp tin nhắn lớn và tổ chức người dùng cuối, AMQP cho phép doanh nghiệp của bạn triển khai các giải pháp nhắn tin phân tán khác nhau để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh đang phát triển.

High performance, security, and reliability

Được hỗ trợ bởi các dịch vụ và hỗ trợ đã giành giải thưởng của Red Hat, Red Hat AMQ có hồ sơ theo dõi các ứng dụng quan trọng trong nhiệm vụ. Nền tảng nhắn tin này dựa trên các dự án nguồn mở từ Quỹ Phần mềm Apache, nơi có lịch sử đã được chứng minh và cộng đồng những người đóng góp sôi nổi.