Home » Red Hat » Red Hat 3scale API Management

MIDDLEWARE

Red Hat 3scale API Management

Phát triển dựa trên nền tảng đám mây (cloud-native) trở nên đơn giản và linh hoạt hơn

API là chìa khóa để tích hợp nhanh và mang lại giá trị kinh doanh trong một thế giới kỹ thuật số. Hỗ trợ đổi mới, cho phép sự linh hoạt giữa các doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm và dòng doanh thu mới.

Quản lý API Red Hat® 3scale giúp dễ dàng quản lý API của bạn. Chia sẻ, bảo mật, phân phối, kiểm soát và kiếm tiền từ API của bạn trên nền tảng cơ sở hạ tầng được xây dựng để thực hiện, kiểm soát khách hàng và tăng trưởng trong tương lai. Đặt các thành phần 3 độ tại chỗ, trong đám mây hoặc trên bất kỳ kết hợp nào của cả hai.

tính năng Red Hat 3scale API Management

API traffic control

Sử dụng các thành phần tự quản lý hoặc đám mây cung cấp kiểm soát lưu lượng, bảo mật và thực thi chính sách truy cập.

API program management

Tập trung kiểm soát chương trình API của bạn, bao gồm phân tích, kiểm soát truy cập, kiếm tiền, quy trình làm việc của nhà phát triển và hơn thế nữa.

OpenShift integration

Xây dựng và chạy các ứng dụng hiệu suất cao theo cách tự động và có sẵn.

Hybrid cloud support across all components

Thiết kế quản lý API của bạn theo cách bạn muốn nó trên nền tảng đám mây, tại cơ sở hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả hai.

Red Hat Fuse integration

Người dùng doanh nghiệp, chuyên gia tích hợp và nhà phát triển ứng dụng có thể tận dụng Red Hat Fuse để tạo API dễ dàng và nhanh chóng.

Comprehensive security

Một loạt các giao thức mã hóa, xác thực và ủy quyền được hỗ trợ.

Tài liệu Red Hat 3scale API Management