Home » Microsoft for Small Business

MICROSOFT FOR SMALL BUSINESS

N

Bắt đầu

Cài đặt Cloud

Cài đặt thiết bị

Ứng dụng di động

~

Bảo mật

g

Quản lý

Trao khả năng làm việc từ xa hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp đang thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng về làm việc từ xa và kết nối với khách hàng của họ. Nhận thông tin hướng dẫn, mẹo, tài nguyên và hướng dẫn mới nhất về cách làm việc từ xa dành cho doanh nghiệp nhỏ với Microsoft 365 (trước đây là Office 365).

CÁC TÍNH NĂNG DOANH NGHIỆP NHỎ CẦN

Cộng tác & hội nghị

Tìm hiểu cách cộng tác tốt hơn cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của bạn.

Làm việc ở bất cứ đâu

Thiết bị di động, lưu trữ trên cloud cho phép doanh nghiệp kiểm tra công việc từ mọi nơi.

Lưu trữ & chia sẻ

Đưa tài liệu của doanh nghiệp lên cloud và chia sẻ chúng một cách an toàn.

Làm việc với khách hàng

Giữ kết nối với khách hàng.

Khởi chạy, phát triển và điều hành doanh nghiệp 

Tìm các mẹo và trường hợp mẫu để giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của mình.