Home » ESET » ESET Virtualization Security for VMware

ESET Virtualization Security

for VMware

Một giải pháp bảo mật nhanh, nhẹ cho máy ảo VMware của bạn.

ESET Virtualization Security for VMware có gì?

✅Bảo mật không cần agent cho VMware NSX và vShield.

✅Native support cho tự động hóa NSX.

✅Hỗ trợ bảo vệ Linux không cần agent.

✅Triển khai qua ứng dụng.

✅Tối ưu hóa cho hiệu suất cao.

✅Ảnh hưởng tài nguyên thấp, không làm chậm máy ảo.

Lợi ích của ESET Virtualization Security for VMware

Giải pháp bảo mật không cần agent của ESET cho môi trường VMware

Bằng cách tận dụng công nghệ không cần agent của VMware, việc bảo vệ các trình ảo hóa tương thích cũng đơn giản như sử dụng ESET Virtualization Security Appliance. Giải pháp này tương thích với ESET Remote Administrator 6, bảng điều khiển dựa trên web ESET để thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và quản lý bảo mật điểm cuối hoàn chỉnh.

Native support of NSX automation

Hỗ trợ Micro Segmentation và thực thi tác vụ tự động tự động di chuyển các máy bị nhiễm sang một phân đoạn khác để ngăn chặn phần mềm độc hại lây lan. Khi một máy được chứng minh không bị nhiễm, máy  sẽ được đưa trở lại vị trí ban đầu.

3rd party integration

ESET Virtualization Security hỗ trợ tích hợp riêng với các giải pháp bảo mật của bên thứ 3, sử dụng VMware Service Composer.

vMotion supported

Khi VM được di chuyển từ một máy chủ nơi giải pháp được cài đặt đến một máy chủ khác nơi ESET Virtualization được cài đặt, VM sẽ giữ các cài đặt bảo mật của nó và vẫn được bảo vệ.

vCenter supported

Thông tin được hiển thị trong ESET Remote Administrator giống như trong vCenter. Nó cũng đơn giản hóa việc triển khai, vì tất cả các thành phần có thể được triển khai bằng cách sử dụng một công cụ kết nối với VMware vCenter.

Optimized for high performance

Công cụ quét của ESET nổi tiếng với nhu cầu hệ thống thấp và tốc độ cao, do đó để lại nhiều tài nguyên hơn cho các ứng dụng và quy trình khác. Kết hợp với sự hỗ trợ của vMotion, hiệu suất tối ưu từ toàn bộ môi trường ảo được đảm bảo.

Remote management

Giải pháp này hoàn toàn có thể quản lý được thông qua ESET Remote Administrator. Các máy vật lý và ảo được quản lý từ một điểm duy nhất, cho phép quản lý dựa trên vai trò và bảng điều khiển bảng điều khiển web “nhìn & thấy” với các khả năng truy xét sâu có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ hành động nào được yêu cầu.

Easy deployment

Tự động triển khai các thiết bị bảo mật ảo hóa ESET mới đến các máy chủ mới được kết nối với NSX Manager cho phép bảo vệ ngay lập tức các máy chủ ảo mới được thêm vào.

Low system demands

Tất cả các tác vụ quét theo yêu cầu và truy cập theo yêu cầu đều được giảm tải thông qua các công cụ VMware đến một máy quét tập trung bên trong ESET Virtualization Security Appliance, ngăn chặn hiệu quả các cơn bão AV và các vấn đề về hiệu suất.

ESET Virtualization Security for VMware sẽ giúp doanh nghiệp của bạn như thế nào?

Easy deployment

Khi ESET Remote Administrator (đã được tích hợp) được cài đặt, các thiết bị bảo mật ảo hóa ESET có thể được triển khai trên nhiều máy chủ cùng một lúc.

Superior performance

Cơ sở hạ tầng VM quan trọng nhất là tối ưu hóa tài nguyên và hiệu suất. Công cụ quét ESET chính xác đáp ứng các yêu cầu này. Phần mềm nổi tiếng với tốn tài nguyên hệ thống thấp và tốc độ cao, do đó để lại nhiều tài nguyên hơn cho các ứng dụng và quy trình khác.

No AV storms

Tất cả các tác vụ quét theo yêu cầu và truy cập theo yêu cầu đều được giảm tải thông qua các công cụ VMware đến một máy quét tập trung bên trong thiết bị ESET Virtualization Security, ngăn chặn hiệu quả các cơn bão AV và các vấn đề về hiệu suất.

YÊU CẦU HỆ THỐNG

 

  • Virtual appliance compatible with VMware vSphere 5.5+
  • VMware NSX 6.2.4+

Pin It on Pinterest