Home » ESET » ESET Shared Local Cache

ESET Shared Local Cache

Shared local cache cho các máy ảo.

ESET Shared Local Cache có gì?

✅Không có chi phí phụ.

✅Triển khai qua ứng dụng.

✅Tốc độ quét tăng cường.

✅Tiết kiệm tài nguyên đáng kể.

 ✅Tốc độ quét tăng cường.

✅Tiết kiệm tài nguyên đáng kể.

Lợi ích của ESET Shared Local Cache

Khả năng tương thích với các sản phẩm của ESET

Endpoint Antivirus

Endpoint Security

ESET Shared Local Cache sẽ giúp doanh nghiệp của bạn như thế nào?

Các máy ảo thường chia sẻ cùng một image cơ sở, dẫn đến việc sao chép 70-80% các tệp giữa các máy. ESET Shared Local Cache lưu giữ các meta dữ liệu về các tệp sạch từ các máy được quét trước đó. Khi quét được thực hiện trên các máy khác, phần mềm sẽ so sánh các tệp meta dữ liệu của tập tin với meta dữ liệu đã được lưu trữ và tự động bỏ qua các tệp sạch trong danh sách trắng (whitelist) trước đó. Bất cứ khi nào một tập tin mới, chưa được quét trước đó được tìm thấy, sẽ tự động thêm vào bộ đệm.

Điều này có nghĩa là các tệp đã được quét trên một máy ảo sẽ không bị lập lại công đoạn quét trên các máy ảo khác trong cùng một môi trường ảo, dẫn đến tăng cường quét đáng kể. Khi giao tiếp xảy ra trên cùng một phần cứng vật lý, thực tế không có độ trễ trong quá trình quét, dẫn đến tiết kiệm tài nguyên đáng kể. Đây là một giải pháp hiệu quả tài nguyên cho môi trường ảo. Bộ nhớ đệm (cache) hỗ trợ cả quét truy cập và quét theo yêu cầu, dẫn đến hiệu suất cao hơn nữa.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

YÊU CẦU HỆ THỐNG

  • Virtual appliance compatible with VMware vSphere 5.0+.
  • Hyper-V image for Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008.
  • Installation packages compatible with CentOS 6.6.
  • Compatible with ESET Remote Administrator 6 .
  • Note: Not compatible with previous versions of ESET Remote Administrator.

Pin It on Pinterest