Home » ESET » ESET Remote Administrator

ESET Remote Administrator

Công cụ quản trị điểm cuối (endpoint) từ xa.

ESET Remote Administrator

Bảng điều khiển trên web dễ sử dụng để quản lý bảo mật điểm cuối, máy chủ và thiết bị di động

✅ Sử dụng giao diện bảng điều khiển web mới với khả năng quản trị cao.

✅ Phục vụ nhiều người dùng độc lập với quyền truy cập và đặc quyền cụ thể.

✅ ESET Remote Administrator 6 hỗ trợ Linux.

✅ Kiến trúc máy chủ / proxy cho khả năng phục hồi mạng.

✅ Phương pháp tập trung vào nhóm.

Hỗ trợ VM được cấu hình sẵn trong Microsoft Azure mà không cần cài đặt on-site.

Lợi ích của ESET Remote Administrator

COMPONENTS

Multi-platform support

Chạy trên cả Windows và Linux. Triển khai tất cả các thành phần mong muốn cùng một lúc với trình cài đặt chung hoặc riêng lẻ – hoặc triển khai dưới dạng Thiết bị ảo.

ESET Remote Administrator Server

Xử lý giao tiếp với các agent, thu thập và lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Có thể xử lý hàng chục ngàn khách hàng trong khi duy trì hoạt động tốc độ cao.

Independent agent acts even without connectivity

agent độc lập chạy tất cả các tác vụ, chính sách và sự kiện trực tiếp trên điểm cuối, thậm chí không có kết nối với Remote Administrator.

All-new web console, inspired by admins

Được phát triển với sự tư vấn của các chuyên gia CNTT, bảng điều khiển web cung cấp một tổng quan bảo mật hoàn hảo của mạng.

Proxy/server architecture to aid your network

Các địa điểm từ xa không còn yêu cầu cài đặt máy chủ; ESET Remote Administrator Proxy thu thập và chuyển tiếp dữ liệu tổng hợp đến máy chủ chính.

Rogue detection sensor

Làm việc cho quản trị viên, ESET Remote Administrator giúp phát hiện tất cả các máy không được bảo vệ và không được quản lý trong mạng.

USABILITY

ESET License Administrator

Xử lý tất cả các giấy phép/license thông qua trình duyệt web; hợp nhất, ủy thác và quản lý chúng trong thời gian thực.

Now fully multi-tenant

Một phiên bản duy nhất có thể phục vụ nhiều người dùng độc lập với quyền truy cập và đặc quyền cụ thể – trong khi người dùng không thể xem dữ liệu của những người dùng khác.

Available also as Azure VM

Dễ dàng dùng thử giải pháp mà không cần triển khai on-site, kèm theo Giấy phép truy cập máy khách của Microsoft (Microsoft Client Access Licenses).

Secure peer communication

Được đảm bảo theo tiêu chuẩn Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) 1.0 và các chứng chỉ tự cấp và phân phối. 

2FA-protected login

Bảo vệ quyền truy cập vào ESET Remote Administrator với xác thực hai yếu tố cho tối đa 10 tài khoản miễn phí, với việc tự đăng ký trực tiếp từ bảng điều khiển web.

Integrated ESET SysInspector®

Sử dụng bảng điều khiển web, quản trị viên có thể theo dõi các sự cố bảo mật và thay đổi hệ thống theo thời gian cho từng điểm cuối, dựa trên snapshot ESET SysInspector.

In-Depth Customization

Dynamic and static groups

Chỉ định client cho các nhóm tĩnh hoặc động, đặt tiêu chí đưa vào cho từng nhóm động; khách hàng được chỉ định được di chuyển tự động.

Policies

Thực thi các chính sách ngay trên tác nhân, áp dụng các chính sách nhóm động cụ thể, ngay cả khi không có kết nối với ESET Remote Administrator server.

Triggers

Xác định nếu và khi một nhiệm vụ cụ thể được thực hiện. Ghép cặp kích hoạt với các nhóm động và tác vụ được thực thi trên máy khách khi nó vào nhóm và lên lịch kích hoạt.

Reports

ESET Remote Administrator chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho các báo cáo, lưu trữ các bản ghi còn lại trên máy khách, dẫn đến hiệu suất cơ sở dữ liệu tốt hơn.

Notifications

Định cấu hình tùy chọn thông báo thông qua chuỗi các bước theo chỉ dẫn. Ánh xạ mẫu tới các thành viên nhóm động cụ thể của khách hàng hoặc đặt kích hoạt.

IBM® QRadar® Integration

Tất cả các sự kiện (event) ESET chính được export theo định dạng LEEF, được IBM QRadar SIEM công nhận.

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH ESET Remote Administrator 6

Product version: Activates by:
ESET Endpoint Security for Windows 6.x & 5.x 6.x – License Key
5.x – Username, Password
ESET Endpoint Antivirus for Windows 6.x & 5.x 6.x – License Key
5.x – Username, Password
ESET Endpoint Security for OS X 6.x License Key
ESET Endpoint Antivirus for OS X 6.x License Key
ESET Shared Local Cache 1.x License Key
ESET Virtualization Security for VMware vShield 1.x License Key
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Mac OS X 4.x Username, Password
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Linux Desktop 4.x Username, Password
ESET Endpoint Security for Android 2.x License Key
ESET Mobile Device Management for Apple iOS 6.3.x License Key
ESET File Security for Windows Server 6.x & 4.5.x 6.x – License Key
4.5.x – Username, Password
ESET File Security for Microsoft Windows Server Core 4.5.x 4.5.x – Username, Password
ESET File Security for Linux/FreeBSD 4.5.x Username, Password
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 6.x & 4.5.x 6.x – License Key
4.5.x – Username, Password
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD 4.5.x Username, Password
ESET Mail Security for IBM Domino 6.x & 4.5.x 6.x – License Key
4.5.x – Username, Password
ESET Security for Kerio 4.5.x Username, Password
ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD 4.5.x Username, Password
ESET Security for Microsoft SharePoint Server 4.5.x Username, Password
ESET Smart Security 4 Business Edition 4.2.76 Username, Password
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition 4.2.76 Username, Password

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH ESET Remote Administrator 5

Product version: Activates by:
ESET Endpoint Security for Windows 5.x Username, Password
ESET Endpoint Antivirus for Windows 5.x Username, Password
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac OS X 4.x & older Username, Password
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop 4.x & older Username, Password
ESET Smart Security Business Edition 4.x & older Username, Password
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4.x & older Username, Password
ESET Endpoint Security for Android 1.x Username, Password
ESET Mobile Security Business Edition 1.x Username, Password
ESET File Security for Windows Server 4.x & older Username, Password
ESET File Security for Microsoft Windows Server Core 4.x & older Username, Password
ESET File Security for Linux/BSD/Solaris 4.0.x & older Username, Password
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 4.x & older Username, Password
ESET Mail Security for Linux/BSD/Solaris 4.0.x & older Username, Password
ESET Mail Security for IBM Lotus Domino 4.x & older Username, Password
ESET Security for Kerio 4.x & older Username, Password
ESET Gateway Security for Linux/BSD/Solaris 4.0.x & older Username, Password
ESET Security for Microsoft SharePoint Server 4.x Username, Password

Pin It on Pinterest