Home » ESET » ESET Remote Administrator VM for Microsoft Azure

ESET Remote Administrator VM

for Microsoft Azure

Quản lý môi trường ảo, vật lý & lai từ Microsoft Azure.

Quản lý môi trường ảo, vật lý & lai từ Microsoft Azure

✅Giải pháp hiệu quả về chi phí, mở rộng quy mô VM theo nhu cầu của bạn.

✅Không cần cấu hình và triển khai phần cứng tại chỗ (on-premise).

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực của nhân viên CNTT.

✅Bao gồm Microsoft Server Client Access Licenses.

✅Mang theo license của riêng bạn – sử dụng bất kỳ giấy phép/license business nào của  ESET để kích hoạt.

Lợi ích của ESET Remote Administrator VM for Microsoft Azure

TÍNH KHẢ DỤNG

ESET License Administrator

Xử lý tất cả các giấy phép/license thông qua trình duyệt web từ một nơi, hợp nhất, ủy quyền và quản lý chúng trong thời gian thực.

Role-based management

Tạo nhiều tài khoản người dùng, mỗi tài khoản có các đặc quyền riêng biệt. Sử dụng ở nhiều địa điểm và xác định chính sách của công ty cho quản trị viên địa phương.

Independent agent acts even without connectivity

Agent độc lập chạy tất cả các tác vụ, chính sách và sự kiện trực tiếp trên điểm cuối, thậm chí không có kết nối với Quản trị viên từ xa.

Secure peer communication

Được đảm bảo theo tiêu chuẩn Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) 1.0 và chứng chỉ tự cấp và phân phối.

2FA-protected login

Bảo vệ quyền truy cập vào ESET Remote Administrator bằng cách sử dụng xác thực 2 yếu tố miễn phí đến 10 tài khoản.

Integrated ESET SysInspector®

Theo dõi sự cố bảo mật và thay đổi hệ thống theo thời gian cho từng điểm cuối, dựa trên image của ESET SysInspector.

TỐI ƯU CHI PHÍ & THỜI GIAN

Deployment options

Chọn giữa các phiên bản tất cả trong một, với Microsoft SQL Server Express được cài đặt trên cùng một máy hoặc chỉ máy chủ quản trị web & ESET Remote Administrator server, với tùy chọn kết nối với VM khác có Microsoft SQL Server.

No additional Client Access Licenses (CALs) needed

Triển khai, cập nhật và quản lý tất cả các giải pháp bảo mật ESET từ một bảng điều khiển bằng cách sử dụng Máy ảo Microsoft Azure được cấu hình sẵn.

Multi-platform support

Bảo vệ và quản lý các điểm cuối Windows, macOS, Linux, Android và iOS đang chạy trong môi trường vật lý hoặc ảo từ một điểm duy nhất.

No on-premise deployment

Bằng cách loại bỏ các yêu cầu tại chỗ (on-premises) và rủi ro lỗi người dùng trong quá trình triển khai, giúp bạn triển khai các giải pháp bảo mật ESET dễ dàng và nhanh hơn.

Comprehensive management

Triển khai, cập nhật và quản lý tất cả các giải pháp bảo mật ESET từ một bảng điều khiển bằng cách sử dụng Máy ảo Microsoft Azure được cấu hình sẵn.

Rogue detection sensor

Làm việc cho quản trị viên, ESET Remote Administrator giúp phát hiện tất cả các máy không được bảo vệ và không được quản lý trong mạng.

TUỲ CHỈNH SÂU SẮC

Dynamic and static groups

Chỉ định các clients cho các nhóm tĩnh hoặc động, đặt tiêu chí đưa vào cho từng nhóm động; clients được chỉ định được di chuyển tự động.

Policies

Thực thi các chính sách ngay trên agent, áp dụng các chính sách nhóm động cụ thể, ngay cả khi không có kết nối với ESET Remote Administrator server.

Triggers

Xác định nếu và khi một nhiệm vụ cụ thể được thực hiện. Ghép cặp kích hoạt với các nhóm động và tác vụ được thực thi trên clients khi vào nhóm và lên lịch kích hoạt.

Reports

ESET Remote Administrator chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho các báo cáo, lưu trữ các bản ghi còn lại trên máy khách, dẫn đến hiệu suất cơ sở dữ liệu tốt hơn.

Notifications

Định cấu hình tùy chọn thông báo thông qua chuỗi các bước hướng dẫn. Ánh xạ mẫu tới các thành viên nhóm động cụ thể của khách hàng hoặc đặt kích hoạt.

Tasks

Các tác vụ, bao gồm các tác vụ được cấu hình sẵn, xuất hiện trong các bước theo hướng dẫn và được sắp xếp rõ ràng cho dòng sản phẩm bảo mật ESET.

LỢI ÍCH DÀNH CHO 

Managed Service Providers (MSPs)

One console, multiple sites, no hassle

Chức năng nhiều người thuê cho phép bạn quản lý nhiều khách hàng từ một máy chủ, trong khi đảm bảo khách hàng không thể nhìn thấy dữ liệu của nhau.

All installers in one place

Xem tất cả các trình cài đặt sản phẩm cho các khách hàng khác nhau, nhóm người dùng, giấy phép, v.v. trên một màn hình, giúp việc lọc và sắp xếp dễ dàng.

Customizable for MSPs

Bạn có thể thêm logo của mình để tùy chỉnh ESET Remote Administrator console và tạo báo cáo với các tiêu đề tùy chỉnh.

Một vòng sản phẩm

Pin It on Pinterest