Home » ESET » ESET Plugin for Salesforce

ESET Plugin for Salesforce

ESET Plugin for Salesforce quản lý trung tầm từ xa cùng Saleforce.

ESET Plugin for Salesforce

Bảo vệ hàng đầu cho bạn

Sử dụng bảng điều khiển Salesforce giúp dễ dàng quản lý các giải pháp ESET.

Theo dõi bảo mật điểm cuối của khách hàng với một nền tảng tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp. Salesforce thực hiện tất cả các công việc thủ tục phức tạp, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian của bạn.

Bỏ qua sự đơn điệu thủ công bằng cách tận dụng thanh toán tự động và tạo ticket thông qua Salesforce. Với plugin này, bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề bảo mật nhanh chóng và cải thiện năng suất.

ESET Plugin for Salesforce

Hợp lý hóa hoạt động của bạn trong khi cải thiện bảo mật người dùng cuối

Cho phép quản trị viên quản lý các điểm cuối ESET thông qua nền tảng tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp của Salesforce. Sử dụng Salesforce, quản trị viên có thể:

  • Cải thiện độ chính xác thanh toán và tạo ticket cho các sự kiện liên quan đến an ninh.
  • Tự động tạo ticket cho công việc thủ tục ít hơn.
  • Hợp lý hóa quy trình kinh doanh để tối đa hóa doanh thu của khách hàng.

ESET Plugin for Salesforce

Tất cả các tính năng bạn cần trong một gói tiện lợi

✅ Ánh xạ các sản phẩm điểm cuối ESET vào các dịch vụ PSA và các nhóm máy tính tĩnh ESET cho các hợp đồng khách hàng của PSA; cho phép MSP nhóm các điểm cuối ESET thành các nhóm và nhóm con hiện có trong cơ sở dữ liệu PSA.

✅ Bản đồ các nhóm động ERA theo danh mục / ưu tiên vé PSA.

✅ Nhật ký hồ sơ để điều chỉnh hóa đơn và ticket được phát hành.

✅ Giám sát và so sánh số seats ESET so với thỏa thuận hợp đồng PSA và đưa ra các điều chỉnh thanh toán khi cần thiết.

✅ Tạo ticket cho máy tính bất cứ khi nào họ tham gia Nhóm động trong ERA cho các điều kiện bảo mật khác nhau.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

System requirements

  • ESET Remote Administrator 5.3 and later

Operating systems:

  • Windows 7 and later non-server operating systems are supported
  • Windows 2008 R2 or later server operating systems are supported
  • .NET 4.5 framework is required

 

Pin It on Pinterest