Home » ESET » ESET Plugin for Autotask

ESET Plugin for Autotask

ESET PLUGIN FOR  AUTOTASK giúp bạn sử dụng bảng điều khiển quen thuộc của ConnectWise giúp hợp lý hóa các hoạt động trong khi cải thiện bảo mật người dùng cuối.

ESET Plugin for Autotask

Bảo vệ hàng đầu cho bạn

Plugin for ConnectWise Automate sử dụng bảng điều khiển Autotask cung cấp sự tiện lợi và dễ quản lý cho các giải pháp ESET. Gồm môi trường Autotask: IT Business Management & Endpoint Management.

 • Bỏ qua sự đơn điệu thủ công bằng cách tận dụng các quy trình tự động để thanh toán và tạo ticket với IT Business Management.
  Theo dõi bảo mật điểm cuối của khách hàng và giải quyết các vấn đề bảo mật nhanh hơn với Endpoint Management.

ESET Plugin for Autotask có gì?

IT Business Management Plug-in

Tự động hóa các quy trình kinh doanh để tiết kiệm thời gian CNTT và tối đa hóa doanh thu. Cho phép quản trị viên triển khai và quản lý các điểm cuối ESET thông qua nền tảng tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp của Autotask. Sử dụng Autotask, quản trị viên có thể:

 • Cải thiện tính chính xác của hóa đơn và tạo vé cho các sự kiện liên quan đến bảo mật.
 • Tự động bán vé cho công việc thủ tục ít hơn.
 • Hợp lý hóa quy trình kinh doanh để tối đa hóa doanh thu của khách hàng.

Endpoint Management Plug-in

Hợp lý hóa hoạt động của bạn trong khi cải thiện bảo mật người dùng cuối/

Cho bạn khả năng quản lý điểm cuối tự động, giám sát các điểm cuối ESET thuận tiện hơn và giải quyết nhanh hơn các vấn đề bảo mật. Sử dụng Autotask, quản trị viên có thể:

 • Triển khai và quản lý các sản phẩm điểm cuối ESET.
 • Theo dõi và thực hiện hành động dựa trên thay đổi trạng thái bảo mật.
 • Xem cách ESET tích hợp liền mạch để thực hiện các tác vụ đơn giản hơn và giải phóng thời gian cho các dự án CNTT khác.

ESET Plugin for Autotask

Tất cả các tính năng bạn cần trong một gói tiện lợi

✅ Ánh xạ các sản phẩm điểm cuối ESET vào các dịch vụ PSA và các nhóm máy tính tĩnh ESET cho các hợp đồng khách hàng của PSA; cho phép MSP nhóm các điểm cuối ESET thành các nhóm và nhóm con hiện có trong cơ sở dữ liệu PSA.

✅ Bản đồ các nhóm động ERA theo danh mục / ưu tiên vé PSA.

✅ Nhật ký hồ sơ để điều chỉnh hóa đơn và vé phát hành.

✅ Giám sát và so sánh số seats ESET so với thỏa thuận hợp đồng PSA và đưa ra các điều chỉnh thanh toán khi cần thiết.

✅ Tạo ticket cho máy tính bất cứ khi nào họ tham gia Nhóm động trong ERA cho các điều kiện bảo mật khác nhau.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

System requirements

 

 • IT Business Management Plug-in

  • ESET Remote Administrator 5.3 and later

  Operating systems:

  • Windows 7 and later non-server operating systems are supported
  • Windows 2008 R2 or later server operating systems are supported
  • .NET 4.5 framework is required

  Endpoint Management Plug-in

  • Based on the existing requirements of the individual ESET endpoint products you will deploy. Consult the respective product documentation to obtain the latest specifications.

Pin It on Pinterest