Home » ESET » ESET Direct Endpoint Management for Connectwise Automate

ESET Direct Endpoint Management for Connectwise Automate

ESET Direct Endpoint Management for Connectwise Automate giúp bạn sử dụng bảng điều khiển quen thuộc của ConnectWise giúp hợp lý hóa các hoạt động trong khi cải thiện bảo mật người dùng cuối.

ESET Direct Endpoint Management for Connectwise Automate

Bảo vệ hàng đầu cho bạn

Dễ dàng triển khai và quản lý các điểm cuối ESET với ESET Direct Endpoint Management for Connectwise Automate. Được thiết kế cho người dùng ConnectWise Automate, Direct Endpoint Management cung cấp giải pháp không có máy chủ kết nối các điểm cuối ESET với Trung tâm điều khiển tự động ConnectWise. Trên hết, giải pháp phổ biến này hiện bao gồm tích hợp cho Mã hóa điểm cuối ESET để ConnectWise MSP có thể kiểm soát, triển khai và quản lý mã hóa dữ liệu toàn bộ đĩa của người dùng cuối của họ ngay từ bảng điều khiển ConnectWise Automate.

ESET Direct Endpoint Management for Connectwise Automate

Tất cả các tính năng bạn cần trong một gói tiện lợi

✅ Quản lý bảo mật điểm cuối của khách hàng: Bắt đầu quét điểm cuối theo yêu cầu, cập nhật mô-đun và kích hoạt sản phẩm bảo mật ESET trực tiếp thông qua ConnectWise Automate.

✅ Quản lý cấu hình máy khách: Đặt chính sách cấu hình dành riêng cho ESET trên máy khách và điểm cuối máy chủ Windows®. Tạo các chính sách mới hoặc tải lên các cấu hình XML hiện có được xuất từ ​​phần mềm bảo mật ESET. Quản lý mọi tùy chọn cấu hình ESET có sẵn bao gồm các mô-đun Spam, Tường lửa, HIPS, Điều khiển Thiết bị và Điều khiển Web.

✅ Mã hóa toàn bộ đĩa: Triển khai các gói mã hóa cho khách hàng và kích hoạt giấy phép của khách hàng từ xa. Bảng điều khiển plugin cho phép bạn lọc các máy dựa trên trạng thái mã hóa và các tùy chọn khác bao gồm thay đổi mật khẩu từ xa, cũng như vô hiệu hóa mã hóa.

✅ Giám sát các mối đe dọa: Xem và sắp xếp dữ liệu mối đe dọa và xem máy trạm của khách hàng nào đã phát hiện các mối đe dọa, thời gian phát hiện, tên của mối đe dọa và bất kỳ hành động nào được thực hiện.

✅ Bảng điều khiển: Nhìn nhanh vào trạng thái bảo vệ, phân phối sản phẩm, ngày cập nhật mô-đun, số mối đe dọa được phát hiện hàng ngày, thông tin triển khai và cập nhật chính sách đang chờ xử lý.

✅ Xuất báo cáo: Báo cáo từ Plugin ESET DEM cho ConnectWise Automate để xem nhiều dữ liệu khác nhau về các hệ thống máy khách như chi tiết nhật ký để quét, sự kiện và các mối đe dọa, sử dụng giấy phép và hệ thống không được bảo vệ.
Quản lý cảnh báo: Mẫu ConnectWise Tự động hóa Màn hình nội bộ được cung cấp để cho phép cảnh báo về trạng thái môi trường ESET của bạn.

System requirements

Active ESET Business Product Licenses
of any of the following ESET endpoint products:

  • ESET Endpoint products for Windows and macOS
  • ESET Endpoint Security for Windows
  • ESET Endpoint Encryption

ConnectWise Automate 11 or newer*

 

Pin It on Pinterest