Home » ESET » ESET Cloud Administrator

ESET Cloud Administrator

Quản lý bảo mật CNTT của công ty bạn từ đám mây

Người dùng toàn cầu

Khách hàng doanh nghiệp

Quốc gia & vùng lãnh thổ

Trung tâm nghiên cứu & phát triển

ESET Cloud Administrator

Thiết lập và triển khai trong vòng vài phút

Không cần thêm phần cứng hoặc phần mềm

Điểm duy nhất của quản lý an ninh mạng

Truy cập an toàn qua trình duyệt web từ mọi nơi

Total visibility

Giám sát trạng thái mạng tổng thể thông qua các báo cáo tự động liên tục đến một bảng điều khiển duy nhất. Xem biểu đồ và bảng tương tác để cập nhật theo thời gian thực về bảo mật mạng. Xem chi tiết để xem trạng thái của máy tính, các mối đe dọa hoặc các mục đã cách ly.

Convenient, secure

Nhận thông báo theo thời gian thực cho phép bạn phản ứng ngay lập tức với các mối đe dọa. Hưởng lợi từ các chức năng tự động như thiết lập, dọn dẹp, nâng cấp và quản lý chứng chỉ. Mở rộng bảo vệ bằng cách thêm Mã hóa toàn bộ đĩa ESET như một tính năng bổ sung giúp bạn tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu (GDPR, PCI, v.v.).

Easy to use

Quản lý bảo mật cho nhiều điểm cuối từ bất cứ nơi nào bạn đang có. Cấu hình từ xa các sản phẩm bảo mật trên các điểm cuối được kết nối. Tự động hóa các chính sách và tác vụ cho các máy tính cụ thể hoặc các nhóm tĩnh hoặc động.

MỘT VÒNG ESET Cloud Administrator

ESET Cloud Administrator đã được trao trạng thái APPROVED trong Bài kiểm tra bảo mật CNTT doanh nghiệp so sánh AV-2019.

ESET Cloud Administrator & ESET Business Account đáp ứng các yêu cầu đối với Tiêu chuẩn quản lý bảo mật thông tin (ISMS) của ISO / IEC 27001: 2013.

Được bảo vệ bởi ESET từ năm 2011.

Được bảo vệ bởi ESET từ năm 2008.

Được bảo vệ bởi ESET từ năm 2016.

Đối tác bảo mật ESET ISP từ năm 2008.

Pin It on Pinterest