Home » Bitdefender » GravityZone Email Security

GravityZone Email Security

Bảo mật email dựa trên đám mây nhiều lớp cho các tổ chức và MSP của bạn.

Thêm phòng ngừa mối đe dọa thiết yếu cho việc triển khai Office 365 tiêu chuẩn.

TẠI SAO CHỌN
GRAVITYZONE EMAIL SECURITY

Ngăn chặn gian lận email trước khi nó xảy ra

Với GravityZone Email Security, các tổ chức được hưởng lợi từ việc bảo vệ email doanh nghiệp hoàn toàn vượt xa hơn cả một phần mềm bảo vệ các độc hại và các mối đe dọa truyền thống khác như spam, vi rút, tấn công lừa đảo quy mô lớn và URL độc hại. Phần mềm có khả năng chống các mối đe doạ hiện đại như Business Email Compromise (BEC) v.v…

Bảo vệ không gì sánh bằng trước các mối đe doạ

Toàn diện & hoàn chỉnh để bảo vệ một cách chính xác khỏi các mối đe dọa bảo mật email đã biết, chưa biết và đang nổi lên.

Bảo vệ tránh khỏi lừa đảo, giả mạo email và BEC

Phát hiện các mối đe dọa mà không phải malware như giả mạo thông tin, email lừa đảo v.v…

Nhiều công nghệ quét

Các công cụ AV dựa trên signature-based và hành vi truyền thống được kết hợp để tự động bảo vệ chống lại các kỹ thuật đóng gói phần mềm độc hại mới.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

Complete control over mail flow

Comprehensive visibility, data protection and compliance

10.000+ Algorithms

Time-of-click protection

Outbound filtering

Advanced mail routing engine

MSP email security

Bitdefender GravityZone Email Security có thể dùng cho Nhà cung cấp dịch vụ (MSP) được quản lý với tính đa năng và cấp phép đơn giản hàng tháng dựa trên các báo cáo sử dụng tự động. Điều này cho phép MSP hợp lý hóa và tự động hóa quản lý, cung cấp và cấp phép của nhà cung cấp và người dùng bằng cách củng cố bảo mật email và bảo vệ điểm cuối trong Bộ bảo mật toàn diện Bitdefender MSP

KIẾN TRÚC CỦA EMAIL SECURITY