giới thiệu về CrowdStrike
Home » Autodesk » Revit

Phần mềm BIM đa ngành cho các thiết kế phối hợp, chất lượng cao hơn.

Sử dụng phần mềm Revit® BIM để thúc đẩy hiệu quả và độ chính xác trong suốt vòng đời của dự án, từ thiết kế ý tưởng, trực quan hóa và phân tích đến chế tạo và xây dựng.

  • Bắt đầu lập mô hình 3D với độ chính xác và chính xác.
  • Tự động cập nhật sơ đồ tầng, độ cao và mặt cắt khi mô hình của bạn phát triển.
  • Hãy để Revit xử lý các công việc thường xuyên và lặp đi lặp lại với tính năng tự động hóa để bạn có thể tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.

Revit overview (video: 1:29 min.)