giới thiệu về CrowdStrike
Home » Autodesk » AutoCAD

Phần mềm CAD với tự động hóa thiết kế cộng với bộ công cụ (toolset), web và ứng dụng di động.

AutoCAD® phần mềm dành cho cả kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên gia xây dựng dựa vào để tạo ra các bản vẽ 2D và 3D chính xác.

 

  • Soạn thảo, chú thích và thiết kế hình học 2D và mô hình 3D với chất rắn, bề mặt và đối tượng lưới.
  • Tự động hóa các tác vụ như so sánh bản vẽ, đếm, thêm khối, tạo lịch biểu, v.v.
  • Tùy chỉnh với các ứng dụng và API tiện ích bổ sung.

AutoCAD 2022 overview (video: 2:44 min.)

Toolset giúp tiết kiệm thời gian hơn đến 63%

Nên mua AutoCAD hay AutoCAD LT?