Seat trong license là gì?

Tư Vấn Mua Bản Quyền Phần Mềm

Seat có thể được hiểu như là số lượng thiết bị (device) hoặc người dùng (user) độc lập mà 1 license/bản quyền phần mềm cho phép sử dụng. Tuỳ vào phần mềm bạn mua mà quy định về số seat khác nhau.

Chẳng hạn, 1 license có 20 seats nghĩa là phần mềm này có thể cấp cho tối đa 20 thiết bị (hoặc user, tuỳ vào quy định của phần mềm).

Tag:
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Pin It on Pinterest

Share This