TIN TỨC – TRUYỀN THÔNG

Cập nhật tin tức, khuyến mãi và xu hướng công nghệ mới từ VinSEP

(Bài viết mới phát hành mỗi ngày)

Windows Autopilot là gì?

Windows Autopilot là gì?

Tìm hiểu định nghĩa Windows Autopilot và khả năng triển khai hỗ trợ đội ngũ IT trong doanh nghiệp. Windows Autopilot là gì? Cần trang bị thế nào? Windows Autopilot là gì? Theo VinSEP là các công...

Microsoft Defender for Business là gì?

Microsoft Defender for Business là gì?

Microsoft Defender for Business (MDFB) là giải pháp bổ sung bảo vệ thiết bị đầu cuối cho doanh nghiệp SMBs. Gói MDFB có gần đầy đủ tính năng như Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 dành cho DN...

Microsoft Intune cho Office 365

Microsoft Intune cho Office 365

Khám phá Microsoft Intune dành cho Office 365, Khám phá nhu cầu sử dụng Intune của Doanh Nghiệp. So sánh lợi ích và khác biệt với Intune stand-a·lone. Microsoft Intune cho Office 365 là gì? Đây là...

Mua Office bản quyền 2021

Mua Office bản quyền 2021

Tư vấn mua bản quyền phần mềm Office 2021 sử dụng Word, Excel, PowerPoint, Access phù hợp cho doanh nghiệp. Phân biệt bản quyền Microsoft Office vĩnh viễn (Vô thời hạn) sản xuất năm 2021 theo trọn...