Home » Microsoft for Small Business » Quản lý với Admin Center

Trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365 là nơi bạn quản lý doanh nghiệp của mình trên đám mây. Bạn có thể hoàn thành các tác vụ như thêm và xóa người dùng, thay đổi giấy phép và đặt lại mật khẩu.

Để truy cập trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, hãy truy cập admin.microsoft.com hoặc nếu bạn đã đăng nhập, hãy chọn trình khởi chạy ứng dụng và chọn Quản trị viên/Admin.

Trên trang chủ, bạn có thể tạo thẻ cho các tác vụ mà bạn thực hiện thường xuyên. Để thêm thẻ mới, hãy chọn Thêm thẻ/Add card, sau đó chọn dấu cộng bên cạnh thẻ bạn muốn thêm. Khi bạn hoàn tất, hãy đóng cửa sổ. Bạn có thể sắp xếp lại các thẻ bằng cách chọn và sau đó kéo chúng đến nơi bạn muốn. Để xóa thẻ, hãy chọn Tác vụ khác/More actions, sau đó chọn Xóa/Remove.

Để xem các tác vụ quản trị khác, hãy mở rộng menu điều hướng. Bạn sẽ tìm thấy cài đặt cấu hình nâng cao trong các trung tâm quản trị bổ sung ở dưới cùng.

Một tác vụ phổ biến mà bạn có thể thực hiện trong trung tâm quản trị là thêm người dùng. Để thực hiện việc này, hãy chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động/Users > Active users, sau đó chọn Thêm người dùng/Add a user. Nhập tên người dùng và các thông tin khác, sau đó chọn Tiếp theo/Next. Làm theo lời nhắc để hoàn tất việc thêm người dùng. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Hoàn tất thêm/Finish adding, sau đó chọn Đóng/Close.

Bạn có thể sắp xếp người dùng đang hoạt động của mình theo các cột, chẳng hạn như Tên hiển thị/Display name hoặc Giấy phép bản quyền/ Licenses. Để thêm các cột khác, hãy chọn Chọn cột/Choose columns, chọn cột bạn muốn thêm, rồi chọn Lưu/Save.

Chọn một người dùng để xem thêm các tùy chọn, chẳng hạn như quản lý giấy phép sản phẩm của họ.

Để bật các tính năng khác đi kèm với đăng ký của bạn, hãy chọn Thiết lập/Setup. Tại đây, bạn có thể bật bảo mật đăng nhập, bảo vệ ứng dụng dành cho thiết bị di động, DLP và các tính năng khác đi kèm với đăng ký của bạn.

Nếu bạn cần hỗ trợ bất kỳ lúc nào, hãy chọn Cần trợ giúp/Need help. Nhập câu hỏi của bạn, sau đó kiểm tra các liên kết xuất hiện. Nếu bạn không nhận được câu trả lời ở đây, hãy chọn Liên hệ/Contact support với bộ phận hỗ trợ để mở một yêu cầu dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý thanh toán, mật khẩu, người dùng và quản trị viên, hãy xem các bài học khác trong khóa học này.

Xem, download & in hoá đơn

Trong Microsoft 365 Business, bạn có thể xem lại hóa đơn đăng ký hàng tháng của mình, tải xuống và lưu hoặc in hóa đơn đó.

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, hãy chọn Thanh toán/Billing trong ngăn điều hướng bên trái, sau đó chọn Lập hóa đơn & Thanh toán/Bills & Payments..
 2. Chọn một hóa đơn/invoice để xem nó. Nếu bạn không thấy hóa đơn, hãy chọn Lọc theo: 6 tháng qua/Filter by: Last 6 months từ danh sách thả xuống.
 3. Để xem chi tiết hóa đơn, hãy chọn Tải xuống PDF/Download PDF ở góc trên cùng bên phải của hóa đơn.
 4. Sau khi xem lại tệp PDF, bạn có thể tải xuống và lưu hoặc in. Chọn biểu tượng tải xuống hoặc biểu tượng in ở góc trên bên phải của màn hình.

Thay đổi hình thức thanh toán

Bạn có thể dễ dàng cập nhật phương thức thanh toán cho đăng ký Microsoft 365 Business của mình. Bạn có thể thay đổi các chi tiết như thẻ tín dụng đã sử dụng, tên hoặc địa chỉ.

Để thay đổi phương thức thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào Microsoft 365 admin center
2. Chọn Thanh toán> Phương thức thanh toán/Billing > Payment methods. Bạn sẽ thấy bất kỳ thẻ tín dụng nào mà bạn có trong hồ sơ.
3. Để chỉnh sửa thẻ hiện có:

 • Chọn ba dấu chấm bên cạnh thẻ và chọn Chỉnh sửa phương thức thanh toán/Edit payment method. 
 • Nhập mã bảo mật cho thẻ của bạn.
 • Bạn có thể thay đổi ngày hết hạn, tên trên thẻ và các chi tiết khác.
 • Khi bạn hoàn tất các thay đổi của mình, hãy chọn Lưu/Save.

4. Để thêm thẻ mới:

 • Chọn Thêm phương thức thanh toán/Add a payment method.
 • Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng từ danh sách thả xuống Chọn phương thức thanh toán/Select a payment method.
 • Nhập chi tiết thẻ và chọn Thêm/Add.

Thay đổi mật khẩu người dùng

Trong Microsoft 365 Business, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho người dùng. Bạn cũng có thể cho phép nhân viên đặt lại mật khẩu của riêng họ (xem nội dung dưới phần này).

 1. Khi người dùng yêu cầu mật khẩu mới, bạn sẽ nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu trong email. Để đặt lại mật khẩu, hãy mở trình khởi chạy ứng dụng và chọn Quản trị viên/Admin.
 2. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365, hãy chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động/Users > Active users, rồi chọn biểu tượng chìa khóa bên cạnh người dùng đã yêu cầu đặt lại.
 3. Chọn Tự động tạo mật khẩu/Auto-generate password để tạo một mật khẩu ngẫu nhiên tự động.
 4. Chọn Đặt lại/Reset.
 5. Chọn hộp Gửi mật khẩu trong hộp kiểm tra email/Send password in email.
 6. Bạn sẽ thấy địa chỉ email của mình trong hộp Gửi mật khẩu mới cho người nhận sau/Email the new password to the following recipients. Thêm địa chỉ email thay thế của người dùng hoặc bất kỳ địa chỉ nào bạn chọn.
 7. Chọn Gửi email và đóng/Send email and close.

Người dùng sẽ nhận được email hướng dẫn đặt lại mật khẩu.

Thiết lập để người dùng tự đặt lại mật khẩu

Để cho phép người dùng của bạn đặt lại mật khẩu của riêng họ mà không cần phải liên hệ với admin, bạn có thể thiết lập đặt lại mật khẩu tự phục vụ trong Microsoft 365 Business.

 1. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365, trong ngăn điều hướng bên trái, hãy chọn Cài đặt> Bảo mật và quyền riêng tư/Settings> Security & privacy.
 2. Trong Cho phép mọi người của bạn đặt lại mật khẩu của riêng họ/Let your people reset their own passwords, hãy chọn Trung tâm quản trị Azure AD/Azure AD admin center.
 3. Trong điều hướng bên trái, chọn Người dùng/Users, sau đó trên trang Người dùng – tất cả người dùng/Users – all users, chọn Đặt lại mật khẩu/Password reset..
 4. Chọn Tất cả/All để bật đặt lại mật khẩu tự phục vụ, sau đó chọn Lưu/Save.
 5. Lần tới khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ, họ sẽ được yêu cầu cung cấp ID người dùng và mật khẩu của họ. Họ chọn Tiếp theo/Next, sau đó chọn xác thực bằng điện thoại, email hay cả hai. Họ nhập mã họ nhận được, chọn Xác minh/Verify, sau đó chọn Hoàn tất/Finish. Khi hoàn tất, họ có thể đặt lại mật khẩu của riêng mình.

Thiết lập để người dùng tự đặt lại mật khẩu

Để cho phép người dùng của bạn đặt lại mật khẩu của riêng họ mà không cần phải liên hệ với admin, bạn có thể thiết lập đặt lại mật khẩu tự phục vụ trong Microsoft 365 Business.

 1. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365, trong ngăn điều hướng bên trái, hãy chọn Cài đặt> Bảo mật và quyền riêng tư/Settings> Security & privacy.
 2. Trong Cho phép mọi người của bạn đặt lại mật khẩu của riêng họ/Let your people reset their own passwords, hãy chọn Trung tâm quản trị Azure AD/Azure AD admin center.
 3. Trong điều hướng bên trái, chọn Người dùng/Users, sau đó trên trang Người dùng – tất cả người dùng/Users – all users, chọn Đặt lại mật khẩu/Password reset..
 4. Chọn Tất cả/All để bật đặt lại mật khẩu tự phục vụ, sau đó chọn Lưu/Save.
 5. Lần tới khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ, họ sẽ được yêu cầu cung cấp ID người dùng và mật khẩu của họ. Họ chọn Tiếp theo/Next, sau đó chọn xác thực bằng điện thoại, email hay cả hai. Họ nhập mã họ nhận được, chọn Xác minh/Verify, sau đó chọn Hoàn tất/Finish. Khi hoàn tất, họ có thể đặt lại mật khẩu của riêng mình.

THÊM NGƯỜI DÙNG

Khi một người mới gia nhập công ty của bạn, bạn cần thêm họ vào đăng ký Microsoft 365 Business của mình với tư cách là người dùng mới.

 1. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365, đi tới Quản lý người dùng/User management và chọn Thêm người dùng/Add user.
 2. Nhập Tên/First name và Họ/Last name của người dùng mới. Tên Hiển thị/Display name được điền tự động, nhưng bạn có thể thay đổi nó.
 3. Nhập tên người sử dụng. Đây sẽ là địa chỉ email của người dùng mới. Nếu bạn có nhiều miền, hãy chọn miền chính xác từ danh sách thả xuống.
 4. Để tạo mật khẩu tự động, hãy chọn Tự động tạo mật khẩu/Auto-generate password.
 5. Để yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu của họ, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu người dùng này thay đổi mật khẩu khi họ đăng nhập lần đầu/Require this user to change their password when they first sign in.
 6. Nếu bạn muốn chi tiết tài khoản được gửi trong email, hãy chọn hộp kiểm Gửi mật khẩu trong email khi hoàn thành/Send password in email upon completion. Tên email của bạn sẽ được thêm tự động, nhưng bạn có thể thêm địa chỉ email thay thế của người dùng mới để họ cũng nhận được chi tiết tài khoản. Chọn Tiếp theo/Next.
 7. Chọn vị trí của bạn từ danh sách thả xuống, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh đăng ký bạn muốn người dùng sử dụng. Chọn Tiếp theo/Next.
 8. Nếu bạn muốn người dùng là quản trị viên, hãy mở rộng Vai trò/Roles, bỏ chọn hộp kiểm Người dùng (không có quyền truy cập quản trị viên)/User (no administrator access) và chọn vai trò quản trị viên từ danh sách. Để biết thêm thông tin về vai trò quản trị viên và cách thiết lập chúng.
 9. Trong Thông tin hồ sơ/Profile info, hãy nhập chi tiết về công việc, phòng ban, văn phòng, v.v. của người dùng. (Bạn hoặc người dùng mới luôn có thể thêm thông tin này sau.) Chọn Tiếp theo/Next.
 10. Xem lại chi tiết người dùng. Nếu bạn cần mua thêm giấy phép cho người dùng này, bạn sẽ thấy thông báo trên trang đánh giá. Chọn Hoàn tất thêm/Finish adding, sau đó chọn Đóng/Close.
 11. Xác minh rằng người dùng đã được tạo thành công: trong trung tâm quản trị Microsoft 365, trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động/Users> Active users. Người dùng mới sẽ được liệt kê, cùng với giấy phép được chỉ định của họ.

XOÁ NGƯỜI DÙNG

Khi một nhân viên rời khỏi công ty, bạn sẽ cần xóa họ khỏi Microsoft 365. Trước khi làm như vậy, bạn nên chặn họ truy cập vào các tệp của công ty, bảo quản tài liệu họ đã tạo và thực hiện một số tác vụ quản trị khác liên quan đến việc xóa người dùng.

 1. Từ trung tâm quản trị/admin center, hãy chọn Người dùng/Users và chọn Người dùng đang hoạt động/Active users.
 2. Chọn người dùng bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa người dùng/Delete user.
 3. Chọn hộp (check box) để xóa giấy phép/license của họ và chọn hộp để xóa aliases email của họ. Nếu người dùng có quyền đối với hộp thư được ủy quyền, bạn có thể xóa những quyền đó tại đây.
 4. Chọn check box để cấp cho người dùng khác quyền truy cập vào OneDrive của nhân viên cũ và tìm kiếm người dùng đó.
 5. Chọn tên của họ. Người dùng này hiện sẽ có 30 ngày để di chuyển các tệp đến một vị trí mới.
 6. Chọn check box để cấp cho người dùng khác quyền truy cập vào email của nhân viên cũ và chọn Chọn người dùng và đặt tùy chọn email/Select a user and set email options.
 7. Chọn người dùng, sau đó chọn Tiếp theo/Next.
 8. Nếu muốn, bạn có thể tạo một tên hiển thị mới cho biết hộp thư thuộc về một nhân viên cũ, rồi chọn Tiếp theo/Next.
 9. Bật trả lời tự động và thay đổi văn bản trả lời nếu bạn muốn.
 10. Chọn người để gửi trả lời tự động, những người bên trong hoặc bên ngoài công ty của bạn và liệu câu trả lời tương tự có được gửi đến những người bên ngoài công ty của bạn hay không, rồi chọn Tiếp theo/Next.
 11. Để xóa email aliases được liên kết, hãy chọn X bên cạnh bí danh của họ.
 12. Xem lại thông tin hộp thư được chia sẻ và chọn Hoàn tất/Finish.
 13. Xác nhận các tùy chọn của bạn được đặt chính xác và chọn Chỉ định và chuyển đổi/Assign and convert.
 14. Xem lại kết quả của bạn và chọn Đóng/Close.

Sau khi xóa người dùng, bạn có tối đa 30 ngày để khôi phục tài khoản của họ.

THÊM QUẢN TRỊ VIÊN/ADMIN 

Thêm nhân viên hiện có làm admin

Khi bạn đăng ký Microsoft 365 Business, bạn sẽ tự động trở thành quản trị viên/admin global. Để giúp quản lý doanh nghiệp, bạn cũng có thể khiến người khác quản trị.

 1. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365, chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động/Users > Active users.
 2. Chọn người dùng bạn muốn đặt làm quản trị viên, sau đó chọn Quản lý vai trò/Manage roles.
 3. Trên ngăn Quản lý vai trò/Manage roles, hãy bỏ chọn check box vai trò hiện tại của người dùng và chọn vai trò mới mà bạn muốn gán cho người dùng.
 4. Chọn Lưu/Save changes thay đổi, sau đó đóng ô xác nhận Cập nhật vai trò quản trị viên/Admin roles updated .

Thêm người ngoài công ty làm admin

Nếu có một nhân viên CNTT bên ngoài giúp quản lý doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thêm họ làm quản trị viên toàn cầu/global admin.

 1. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365, hãy chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động> Thêm người dùng/Users > Active users > Add a use.
 2. Trên trang Thiết lập thông tin cơ bản/Set up the basics, nhập tên người dùng, tên hiển thị và tên người dùng.
 3. Chọn hộp kiểm Gửi mật khẩu trong email khi hoàn thành/Send password in email upon completion để mật khẩu của người dùng được gửi qua email cho họ. Nhập địa chỉ email của họ. Phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu chấm phẩy. Chọn Tiếp theo/Next.
 4. Trong danh sách thả xuống Chọn vị trí/Select location, hãy chọn vị trí của người dùng.
 5. Chọn hộp kiểm Tạo người dùng không có giấy phép sản phẩm/Create user without product license. Bạn không cần chỉ định giấy phép cho người dùng này vì họ sẽ chỉ quản lý các dịch vụ Microsoft 365 và không sử dụng chúng. Chọn Tiếp theo/Next.
 6. Mở rộng phần Vai trò/Roles. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh vai trò hiện tại của người dùng, sau đó chọn Quản trị viên toàn cầu/Global administrator. Chọn Tiếp theo/Next.
 7. Xem lại cài đặt của bạn, sau đó chọn Hoàn tất thêm/Finish adding.
 8. Chọn Đóng/Close.

Quản trị viên toàn cầu/global admin mới của bạn hiện có thể giúp quản lý các dịch vụ Microsoft 365 của bạn.

Đổi gói thuê bao/subscription người dùng

Khi người dùng của bạn thay đổi vai trò, họ có thể cần các tính năng không có trong đăng ký Microsoft 365 Business hiện tại của họ. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thêm đăng ký mới bao gồm các tính năng đó và chỉ định giấy phép/license cho những người cần chúng.

Thêm subscription mới

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Thanh toán> Mua dịch vụ/Billing > Purchase services.
 2. Chọn đăng ký bạn muốn thêm, sau đó chọn Mua/Buy (hoặc liên hệ mua với vinSEP).
 3. Chọn cách bạn muốn thanh toán và số lượng giấy phép bạn cần, sau đó chọn Thanh toán ngay/Check out now (hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ).
 4. Xem lại đơn đặt hàng của bạn, rồi chọn Tiếp theo/Next.
 5. Xác nhận tổng số tiền của bạn và chọn Đặt hàng/Place order.

Thay đổi giấy phép/license chỉ định cho một user

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, trong điều hướng bên trái, hãy chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt độngUsers> Active users.
 2. Chọn tên của người dùng, sau đó chọn Giấy phép và ứng dụng/Licenses and apps.
 3. Trong Giấy phép/ Licenses, bạn sẽ thấy đăng ký mới của mình. Chọn hộp kiểm (check box) bên cạnh đăng ký/subscription mới và bỏ chọn hộp kiểm (check box)bên cạnh đăng ký/subscription cũ.
 4. Chọn Lưu thay đổi/Save changes. Giấy phép/license cho đăng ký/subscription mới hiện đã được chỉ định cho người dùng này.

Xoá giấy phép/license không còn sử dụng

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, hãy chọn Thanh toán> Sản phẩm & dịch vụ Billing> Products & services.
 2. Chọn đăng ký/subscription bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Thêm / xóa giấy phép Add/remove licenses.
 3. Sử dụng mũi tên xuống để giảm số lượng giấy phép cho đăng ký này, sau đó chọn Gửi thay đổi/Submit change. Bây giờ bạn có số lượng giấy phép/license phù hợp cho người dùng của mình.

Đổi tên/email người dùng

Đôi khi, bạn có thể cần thay đổi tên hoặc địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thay đổi tên hiển thị, alias hoặc địa chỉ email của họ. Đây là cách thực hiện.

 

Đổi tên hiển thị của người dùng

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động Users > Active users.
 2. Chọn người dùng từ danh sách người dùng đang hoạt động.
 3. Chọn Quản lý thông tin liên hệ/Manage contact information.
 4. Thay đổi tên hiển thị và chọn Lưu thay đổi/Save changes.

Tên mới bây giờ sẽ được hiển thị trong Outlook và các ứng dụng Microsoft 365 khác.

Thêm alias cho email

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt độngUsers > Active users.
 2. Chọn người dùng từ danh sách người dùng đang hoạt động.
 3. Chọn Quản lý bí danh email/Manage email aliases.
 4. Nhập bí danh mới, xác minh miền và chọn Lưu thay đổi/Save changes.

Đổi username/tên người dùng

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động Users > Active users.
 2. Chọn người dùng từ danh sách người dùng đang hoạt động.
 3. Chọn Quản lý tên người dùng/Manage username.
 4. Nhập tên người dùng mới, xác minh miền và chọn Lưu thay đổi/Save changes.

Do thay đổi này, người dùng sẽ cần đăng nhập vào Microsoft 365 bằng tên người dùng mới này và thêm tài khoản email mới vào Outlook.

Tạo chữ ký toàn công ty

Chữ ký email toàn công ty xuất hiện trên mọi email do những người trong tổ chức của bạn gửi. Bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các chi tiết quan trọng, như thông tin liên hệ của công ty bạn hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý nào đó.

Để tạo chữ ký email toàn công ty:

1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, hãy chọn Exchange.

2. Chọn Luồng thư/Mail flow.

3. Chọn Thêm +/Add +, sau đó chọn Áp dụng tuyên bố từ chối trách nhiệm/Apply disclaimers.

4. Trên trang Quy tắc mới/New rule:

 • Nhập tên cho quy tắc.

 • Từ danh sách thả xuống Áp dụng quy tắc này nếu/Apply this rule if, hãy chọn Áp dụng cho tất cả thư/Apply to all messages.

 • Trong danh sách thả xuống Thực hiện sau/Do the following, xác minh rằng Bổ sung tuyên bố từ chối trách nhiệm được hiển thị/Append the disclaimer.

 • Ở bên phải của trang, hãy chọn Nhập văn bản/Enter text, rồi nhập văn bản cho chữ ký email của bạn trong hộp văn bản Chỉ định tuyên bố từ chối trách nhiệm/Specify disclaimer text . Bạn có thể cải thiện giao diện chữ ký của mình bằng cách định dạng văn bản bằng HTML.

 • Nếu bạn muốn một hình ảnh xuất hiện trong chữ ký của mình, bạn sẽ cần sử dụng một URL có sẵn công khai cho hình ảnh đó. Duyệt đến hình ảnh trên web, nhấp chuột phải vào hình ảnh đó và chọn Sao chép địa chỉ hình ảnh/Copy image address. Dán địa chỉ vào hộp văn bản Chỉ định tuyên bố từ chối trách nhiệm. Chọn OK, sau đó cuộn xuống.

 • Để đảm bảo chữ ký hoạt động với các email được mã hóa, hãy thêm tùy chọn dự phòng. Ở bên phải của trang, chọn Chọn một/Select one, chọn Wrap, sau đó chọn Ok.

 • Cuộn xuống và để chế độ được đặt thành Thực thi/Enforce, rồi chọn Lưu/Save.

5. Một thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện. Chọn Có/Yes để áp dụng quy tắc cho tất cả các thư trong tương lai.

Chữ ký của bạn đã được tạo. Khi bạn gửi email tiếp theo, bạn sẽ không thấy chữ ký vừa tạo, nhưng người nhận email sẽ thấy nó. 

Sử dụng báo cáo/report

Tìm hiểu cách nhân viên đang sử dụng các dịch vụ Microsoft 365 như email hoặc OneDrive và thực hiện hành động.

Trong trung tâm quản trị/admin center, bạn có thể xem tất cả các báo cáo có sẵn.

 1. Chuyển đến Báo cáo> Sử dụng Reports > Usage. Tìm chi tiết cho bất kỳ báo cáo nào bằng cách chọn một báo cáo. Báo cáo Người dùng đang hoạt động/The Active users report cho biết dịch vụ nào được mọi người trong doanh nghiệp của bạn sử dụng nhiều nhất.
 2. Ví dụ, chúng ta hãy tiếp tục và xem xét báo cáo/report OneDrive. Tại đây chúng ta có thể xem có bao nhiêu người có tài khoản, bạn cũng có thể xem tổng số và các tệp đang hoạt động, cũng như dung lượng đã sử dụng. Để xem tất cả các báo cáo/report khác, hãy chuyển đến menu thả xuống.
 3. Tại đây, chúng ta có thể xem báo cáo sử dụng ứng dụng email và xem nhân viên của bạn sử dụng phương pháp nào nhiều nhất để truy cập email của họ. Bạn cũng có thể xem thông tin cụ thể cho một cá nhân, nhưng thông tin chi tiết bị ẩn theo mặc định. Để hiển thị chi tiết người dùng riêng lẻ, hãy chuyển đến Cài đặt> Dịch vụ & bổ trợ  Settings >Services & add-ins.
 4. Trong bảng báo cáo/report panel, chúng tôi có thể bật số nhận dạng ẩn danh. Bây giờ, hãy đóng bảng điều khiển và quay lại Báo cáo> Sử dụng và Hoạt động email Reports >Usage. Ở đây chúng ta có thể xem thông tin cụ thể cho một cá nhân.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn gặp khó khăn, bạn luôn có thể quay lại Trợ giúp/Help để cung cấp cho bạn thông tin về báo cáo cụ thể mà bạn đang xem.

Thêm một domain khác

Công ty có thể cần nhiều tên miền cho các mục đích khác nhau. Ví dụ: bạn có thể muốn thêm một cách viết khác cho tên công ty của mình vì khách hàng đã sử dụng nó và thông tin liên lạc của họ không liên lạc được với bạn.

Làm theo các bước sau để thêm một miền mới:

 1. Trong trung tâm quản trị/admin center Microsoft 365, chọn Thiết lập/Setup.
 2. Trong Thiết lập tên miền/domain tùy chỉnh của bạn /Get your custom domain set up, hãy chọn Xem/View.
 3. Chọn Quản lý> Thêm miền/Manage > Add domain.
 4. Nhập tên miền mới mà bạn muốn thêm, sau đó chọn Tiếp theo/Next.
 5. Đăng nhập vào công ty đăng ký tên miền của bạn, trong ví dụ này là GoDaddy, rồi chọn Tiếp theo/Next.
 6. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào công ty đăng ký của bạn, sau đó chọn Ủy quyền/Authorize.
 7. Chọn Thêm bản ghi DNS cho tôi/Add the DNS records for me, rồi chọn Tiếp theo/Next.
 8. Chọn các dịch vụ cho miền mới của bạn và bỏ chọn các hộp kiểm cho bất kỳ dịch vụ nào sẽ do một miền khác xử lý. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn sử dụng miền mới cho email, hãy chọn Exchange và bỏ chọn hộp kiểm cho Skype for Business và Quản lý thiết bị di động cho Office 365/Mobile Device Management for Office 365.
 9. Chọn Tiếp theo> Cho phép> Tiếp theo> Kết thúcNext > Authorize > Next > Finish. Tên miền mới của bạn đã được thêm vào.

 

Để nhận email tại tên miền mới của bạn, bạn cần thêm alias email mới cho mỗi người dùng:

 1. Chọn Người dùng> Người dùng đang hoạt động/Users > Active users, rồi chọn người dùng sẽ được chỉ định bí danh mới.
 2. Chọn Quản lý bí danh email> Thêm bí danh/Manage email aliases > Add an alias.
 3. Nhập tên người dùng/username, sau đó chọn miền mới từ danh sách thả xuống.
 4. Chọn Lưu thay đổi/Save changes, sau đó đóng cửa sổ.
 5. Lặp lại các bước này cho từng người dùng sẽ nhận được email ở miền mới.

Pin It on Pinterest