Tư Vấn Mua
Mua G Suite

Mua G Suite

Google cung cấp 3 bản G Suite khác nhau gồm: Basic, Business, Enterprise. Bài viết chỉ ra phiên bản nào là phù hợp với nhu cầu của công ty bạn. Chi...

read more
Mua Papertrail

Mua Papertrail

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Papertrail - Quản lý nhật ký lưu trữ trên đám mây để xử lý sự cố nhanh hơn về các vấn đề cơ sở hạ tầng và ứng...

read more
Mua Solarwinds Loggly

Mua Solarwinds Loggly

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Solarwinds Loggly - Giải pháp quản lý nhật ký đa nguồn, full stack và hiệu quả về chi phí. Tổng quan, tính...

read more
Mua AppOptics

Mua AppOptics

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm AppOptics - APM và công cụ cơ sở hạ tầng dựa trên SaaS cho môi trường CNTT lai và đám mây. Tổng quan, tính...

read more
Mua Pingdom

Mua Pingdom

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Pingdom - Làm cho trang web của bạn nhanh hơn và đáng tin cậy hơn với hiệu suất web dễ sử dụng và theo dõi...

read more
Mua Dameware Remote Support

Mua Dameware Remote Support

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Dameware Remote Support - Công cụ quản lý hệ thống và điều khiển từ xa trong một gói dễ sử dụng. Tổng quan,...

read more
Mua Solarwinds Service Desk

Mua Solarwinds Service Desk

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Solarwinds Service Desk - Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) hiểu được những gì cần thiết để quản lý thành...

read more
Mua Solarwinds Patch Manager

Mua Solarwinds Patch Manager

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Solarwinds Patch Manager - Phần mềm quản lý bản vá (patch) được thiết kế để giải quyết nhanh chóng các lỗ...

read more