Home » Solarwinds

Solarwinds chuyên phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp để giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Liên hệ để mua bản quyền phần mềm & được tư vấn miễn phí.

Giải quyết tất cả các khó khăn trong quản lý IT ngay hôm nay

Quản Trị Mạng

(12 sản phẩm)

Quản Trị Hệ Thống

(11 sản phẩm)

Bảo Mật CNTT

(4 sản phẩm)

Quản Trị CSDL

(2 sản phẩm)

Hỗ Trợ CNTT

(5 sản phẩm)

DEVOPS

(4 sản phẩm)

SẢN PHẨM PHỔ BIẾN

Availability & Performance

phần mềm Network Performance Monitor

Giám sát hiệu suất mạng

Giảm sự cố mạng và cải thiện hiệu suất với phần mềm giám sát mạng tiên tiến.

application & infrastructure

Server & Aplication monitor

 • Khả năng biểu hiện chi tiết hiệu năng của các ứng dụng thương mại hoặc tuỳ chỉnh.
 • Khả năng theo dõi Private, Public và Hybrid Cloud.

 

Database performance

Database Performance Analyzer

 • Chẩn đoán và tối ưu Database
 • Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp trên nhiều môi trường khác nhau như vật lý, ảo hoá và cloud.

 

Hyber-V & VMware troubleshooting

Virtualization Manager

 • Xác định và khắc phục các lỗi của môi trường ảo hoá Hyber-V, VMware & vShere.
 • Khả năng kiểm soát và sắp xếp cho môi trường ảo hoá.

 

Bandwidth & traffic patterns

Network Bandwith Analyzer Pack

 • Khả năng điều chỉnh các báo cáo lưu lượng mạng.
 • Hỗ trợ đa luồng, đa nhà cung cấp.

Storage Performance Capacity

Storage Resource Monitor

 • Tập trung báo cáo thông tin lưu trữ từ các nhà cung cấp & thiết bị.
 • Xác định chuẩn xác nơi lưu trữ bị thắt nút.

 

Configuration & change management

Network Configuration Manager

 • Khả năng cấu hình & thay đổi mạng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.
 • Thông báo sự thay đổi cấu hình mạng theo thời gian thực.

Security compliance

Security Event Manager

 • Đơn giản các file log và giúp bạn xác định nhanh chóng các vấn đề bảo mật.
 • Khả năng thiết lập các ngoại lệ cùng báo cáo mạnh mẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu khắc khe nhất.

HƠN 300,000 KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU

chúng tôi khác biệt

KẾT QUẢ ĐI TRƯỚC

Giải quyết vấn đề IT ngay lập tức & quyết định mua phần mềm sau khi bạn hài lòng.

Tải miễn phí mọi thứ, triển khai và khắc phục vấn đề chỉ trong 1 giờ.

MỌI QUY MÔ

Cho dù là SMB hay Enterprise, nhỏ hay lớn. Sản phẩm của chúng tôi phát triển theo sự phát triển doanh nghiệp của bạn.

ĐẦU NGÀNH

Hãy kết nối với các chuyên gia đầu ngành tại Head Geeks™ của chúng tôi với các product manager và 150,000 thành viên đăng ký.

HIỂU BẠN

Luôn lắng nghe khách hàng, từ đó sản phẩm chúng tôi được phát triển theo những phản hồi thực tế và do đó thoả mãn mọi yêu cầu về chất lượng, số lượng, giá cả, sự hài lòng và các yêu cầu khắc khe trong ngành IT.